Genel Bilgiler

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

              

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik hizmetleri bölümü Çocuk Gelişimi Programı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında aktif olarak açılmıştır. Lise mezunu öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (TYT) sınavı sonucuna göre girebilecekleri 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere ‘Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması’ verilir.

PROGRAMIN VİZYONU

İki yıllık eğitim öğretim süresince teorik ve pratik uygulamalı dersler yardımıyla alanda başarılı eğitimcilerin alt yapılarını hazırlayarak kamu ve özel sektörde hizmet verecek okul öncesi eğitimde ve kaynaştırma eğitiminde görev alabilecek öğretmen asistanı yetiştirmeyi göz önünde bulundurmaktayız.

PROGRAMIN MİSYONU

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu alanda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Çocuk gelişimi alanında bilgi düzeyi yüksek, vasıflı öğretmen asistanı yetiştiren bir programdır.

AMAÇ

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar okul öncesi eğitim kurumları, kaynaştırma okullarında ve özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılar.

DERECE SEVİYESİ

Önlisans

PROGRAMI KİMLER TERCİH EDEBİLİR?

Çocuk Gelişimi Ön lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dahilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Siirt Üniversitesi Eruh meslek yüksekokulu Çocuk gelişimi programı taban puanı: 223,80922, tavan puanı 255,31289 puandır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.


YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI      

Genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olması

Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması

Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması

Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması gerekir.


EĞİTİM ŞEKLİ

Tam Zamanlı


ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

-  Okul Öncesi Öğretmenliği

-  Çocuk Gelişimi

-  Özel Eğitim Öğretmenliği

-  Sosyal Hizmet


Öğr. Gör. ADEM AYATA
Güncelleme : 27.02.2020 12:34:42